Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

İşbu sözleşme www.endugun.com portalının faaliyetlerini yürüten Der Medya Bilgi Tekn. Paz. Mat. Yay. A.Ş. bünyesinde faaliyetini sürdüren, Modeka İş Merkezi No: 241 Karabağlar/İzmir adresinde ikamet eden EnDugun.com (bundan böyle kısaca satıcı olarak olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan EnDugun.com ziyaretçi/ kullanıcısı kısaca sipariş işlemleri sırasında kişisel bilgilerini belirtilen adresinde ikamet eden (bundan sonra müşteri olarak alınacaktır.) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı bildirimde bulunmadıkları sürece işbu adrese yapılacak olan tebligatlar geçerli olur. (Müşterinin sipariş sırasında belirtmiş olduğu adresi geçerlidir.)

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusunu, EnDugun.com portalında yayımlanan ürünlerin niteliklerinin ve satış bedellerinin belirtildiği, ürün alımına ilişkin sözkonusu ürünlerin satışı teslimine dair 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır. EnDugun.com'da yer alan fiyatlar, satış fiyatıdır. EnDugun.com'da yer alan ürünlerin fiyatları ve vaatler ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını EnDugun saklı tutmaktadır. Güncelleme ve değiştirme yapılana kadar geçerlidir.

Madde 3- Ürünlerin Niteliği ve Satış Şartları

Ürünlerin renk, tür, adet, model ve satış bedeli EnDugun.com'da belirtildiği gibidir. EnDugun.com değişiklikleri yayımladığı anda geçerlilik kazanacaktır.

Madde 4- Genel Hükümler

4.1- Satıcı, EnDugun.com ile müşteri arasında geçerlilik kazanan işbu sözleşme, internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün / ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün / ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini yine sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün / ürünler, Müşteri'nin yasal olarak düzenlenmiş olan ürünü 20 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir ürün için Müşteri'nin teslimat adresinin EnDugun.com'a yani satıcıya olan mesafe uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde sipariş bilgileri aşamasında açıklanan teslimat süresi dahilinde müşteri tarafından gösterilen adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürünün Müşteri tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşça teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden EnDugun.com yani satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun bir şekilde teslim edilmesinden Müşteriye karşı sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin teyid işlemi, elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde EnDugun.com'un yani satıcı'nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

4.6- EnDugun.com yani satıcı mücbir sebepler (nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile veya sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması vb.) halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremez ise, durumu Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri'nin siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri'nin siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ödediği tutar 15 gün içinde Müşteri'ye ödenir.

4.7- Müşteri, EnDugun.com portalın'da sipariş sırasında verdiği bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunun, aykırılığı halinde EnDugun.com'un uğrayacağı zararı tanzim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8- İşbu sözleşme, müşteri tarafından elektronik ortamda teyit edilmesi ve ödeme işleminin tamamlanmasının ardından sipariş geçerlilik kazanır.

4.9- Ekran farklılıklarından dolayı görünen renklerle, ürünlere basılan renkler arasında farklar olabilir.

4.10- Davetiyelerin zarflara konulması, varsa ek aksesuarlara ait hizmetler (kurdele, yapıştırma vb.), siparişin işçilik seçime bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

4.11- Sipariş aşamasında, aksi belirtilmediği sürece Standart ve Modern Davetiyeler, sipariş verildiği tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.

4.12- Zarflarda kullanılan kağıt, 90gr – 300 gr /m2 ağırlığında, ofset baskılı davetiyelerde kullanılan kağıt ise 157gr – 400 gr /m2 ağırlığındadır. Kağıtların tedarikçinin elinde bulunmaması durumunda, davetiye için uygun olmak şartıyla farklı kağıt seçenekleri kullanılabilir.

4.13- Kampanyalar ve indirim kodu başka bir kampanya ve promosyon ile birleştirilemez.

Madde 5- Cayma Hakkı

EnDugun.com portalın'da yer alan ürünler yasal olarak düzenlendiği şekli ile, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, kişiselleştirilmiş ürünler, kişiye özel tasarım, isim yazılmış ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması ürünün tekrar satılabilir olması şartına bağlıdır.

Madde 6- Mücbir Durum

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır. Mücbir sebebin geçmesi halinde, tarafların sorumlulukları devam etmektedir.

Madde 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Tüketici hakem heyeti ile İzmir Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. İşbu mesafeli satış sözleşmesi 7 madde olarak hazırlanmıştır. Elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul ve teyit edilmiştir.